Digital språkkveld og Gïelekafè

DIGITALE SPRÅKVELDER UNDER GIELEVÅHKOE! Samisk språksenter arrangerer sammen med Medborgarskolan i Lycksele digitale språkkvelder, hvor samisk er kommunikasjonsspråket (ikke tolk). Mandag 24. oktober: Sørsamisk språkkveld, 18.00-19.00, Elen Kristina Utsi forteller … Les videre

Buerie båeteme rïhpestæmman Gïelevåhkoste jïh aalkoeåålmegegïeli luhkiejaepeste (International Decade of Indigenous Languages, IDIL).

Buerie båeteme rïhpestæmman Gïelevåhkoste jïh aalkoeåålmegegïeli luhkiejaepeste (International Decade of Indigenous Languages, IDIL). Snåasen savka golken 23.b. ts. 14.00   Gïelem nastedh jïh Snåasen tjïelte aavoem utnieh gåassoehtæjjine årrodh rïhpestimmesne … Les videre

Tjaktjen tjåanghkoe

Tjaktjen Tjåanghkoe   – åarjelsaemien tjaktjefestivaale – sørsamisk høstfestival Snåasesne mïetsken 25.-28.b. 2022 Snåsa 25.-28. august 2022   Trykk på linken for utfyllende program: https://tjaktjen-tjaanghkoe.no/

Konsert med Jon Henrik Fjällgren

Marker søndag den 23.oktober i almanakken. Da starter vi Gïelevåhkoe 2022 Snåasesne med en konsert av Jon Henrik Fjällgren! Sted: Snåasen kultuvrescene Billetter kjøpes her: https://gielemnastedh.hoopla.no/sales/event/jhf Jon Henrik Fjällgren prïetehtje … Les videre