ISÁK

Snåsa samfunnshus 20.september Konsertstart kl.20.00 ‘ fri aldersgrense Billetter: voksen 300,-   Barn/ungdom 5-15 år 150,- forhåndssalg + billetter i døra Lenke til forhåndssalg:  https://isak-snaasa.hoopla.no/sales/2868202401 arr.: Saemien sijte   Gïelem nastedh   Snåasen … Les videre

Sørsamisk kulturpris 2019

Ønsker forslag til sørsamisk kulturpris 2019 I år skal den sørsamiske kulturprisen deles ut under høstfestivalen Tjaktjen Tjåanghkoe på Snåsa. Det er mange i det sørsamiske samfunnet som fortjener en … Les videre

Gïeleviehkie

Daesnie mijjen «Gïeleleviehkie» – Ramona, Jonna, Elli Jonna, Anne Marja jïh prosjekteåejvie Katarina. «Gïeleviehkie» er et prosjekt av Gïelem nastedh hvor fire ungdommer under urfolksspråkåret skal være med å inspirere … Les videre

Gïeleviermie

Gïeleviermie 2019 – sørsamisk språknettverk Gïeleaernie – Raarvihken tjïelte/Röyrvik Kommune, Samiskt Språkcentrum – Sametinget i Sverige, Aajege – Røros kommune, Sijte jarnge, Hattfjelldal, og Gïelem Nastedh Snåasen tjïelte/Snåsa Kommune Program … Les videre

Gïeleviehkie

Mijjieh ohtsedibie: Gïeleviehkie Mijjieh sïjhtebe daejredh maam åarjelsaemien noerh daarpesjieh juktie sijjen skraejriem lissiehtidh åarjelsaemien nuhtjedh. Jis datne lih Saemiedigkiepresidente – maam datne lih sïjhteme åarjelsaemien åvteste darjodh?   Mijjieh … Les videre