Nyheter

 • I regi av Gïelem nastedh og Enhet for sørsamisk språk og kultur vil Fotomuseets Nils…

  Les mer »
 • Samisk deltagelse på HilmArt og Hilmarfestivalen

  Saemien Sijte, museum og kultursenter har i samarbeid med Gïelem nastedh, sørsamisk språksenter på Snåsa…

  Les mer »
 • Gïelevåhkoe

  2019 lea aalkoealmetjegïeli gaskenasjonaale jaepie Dam edtja nasjonaale gïelevåhkojne aavoedidh våhkoen 43. Gïelem nastedh jïh…

  Les mer »
 • Gïelevåhkoe

  2019 er det internasjonale året for urfolksspråk. Dette skal markeres med en nasjonal språkuke i…

  Les mer »
 • Helseseminar

  Velkommen til seminar på Snåsa Hotell, 22.oktober-2019 med tema "Samiske barn og unges helse -…

  Les mer »
 • Båeth goltelidh

  Bøøredimmie båeth goltelidh gærjam «Mov voestes gærja» Vaajesh jïh laavlomh – raajroeh jïh stååkedimmieh –…

  Les mer »
 • Konsert av Elin Teilus

  Konsert av Elin Teilus i Snåsa kirke. Kaffe i Soknestu etter konserten! Konserten er en…

  Les mer »
 • Tjaktjen tjåanghkoe – ungdomskonferansen

  tirsdag 17. september 2019 19:00  Innkvartering på Finsås - Kveldsmat utover kvelden  Finsås kurssenter onsdag…

  Les mer »
 • Tjaktjen tjåanghkoe – sørsamisk høstfestival

  «Gïele lea faamoe - Power of language» Snåsa hotell 19. - 22. September 2019 onsdag…

  Les mer »
 • ISÁK

  Snåsa samfunnshus 20.september Konsertstart kl.20.00 ' fri aldersgrense Billetter: voksen 300,-   Barn/ungdom 5-15 år 150,-…

  Les mer »