Bokbad – Jaememe mijjen luvnie jeala-Midt i blant oss lever døden

Guri Hjulstad bokbader Nordisk råds litteraturpris-nominerte ektepar Anne-Grethe Leine Bientie og Bierna Bientie i Garveriet 16. november kl 1900.
Denne boka inneholder elleve historier.
Livserfaringer fra elleve ulike fellesskap, eller mangel på fellesskap.
Det handler om liv og livskraft – og om døden.
Forfatterekteparet skriver begge på norsk og sørsamisk. Nå har de skrevet bøker sammen:
Midt iblant oss lever døden og Jaememe mijjen luvnie jeala. Historiene i disse to bøkene er de samme, men er sterkt farget av hvert sitt språk.
Innkjøpt av Norsk kulturråd.
Nominert til Nordisk Råds litteraturpris 2023.
En tankevekkende og poetisk bok, skrevet med stor livsvisdom … Det vanskelige med å akseptere døden og gi slipp skildres med stor ømhet … De fleste tekstene er allmennmenneskelige, og det samiske vises i små detaljer, for eksempel når teksten plutselig glir over i en joiklignende lyrikk. Den samiskspråklige teksten drar leseren inn i den samiske sfæren gjennom de presise ordvalgene – ofte åpner et uttrykk en hel verden … Boka er vakkert og stemningsfullt illustrert …
– Nordisk Råd
Portretterer et stort mangfold av livshistorier og omstendigheter knyttet til dødens inntreden i livet … Boka omhandler allmennmenneskelige erfaringer som evner å berøre og vekke gjenkjennelse, uavhengig av tro og livssyn. Forfatterne evner å skildre de ulike menneskeskjebnene med stor innlevelse, forståelse, og medmenneskelighet.
– Elise Embla Scheele, Ságat
En vakker bok med stille fortellinger som kanskje mest av alt handler om det mangfoldige og uforutsigbare livet … Det er en vakker verdighet over dette.
– Hilde Eskild, Utdanning
Memento mori. Husk at du skal dø. Novellene handler om døden, men enda mer om hvordan vi lever … Disse novellene går tett på og beskriver det stille, kalde, urørlige, bleke og mørke. Men mest av alt kommer de oss nært innpå livet. De vakre akvarellene bidrar mye til å gjøre boken mer poetisk og skjør.
– Guri Hjulstad, Snåsningen
Saemien tapas av Hævvi Elaine kr 100,-
Gratis inngang
Buerie båeteme!Velkommen!
Arr.; Garveriet, Snåasen gærjagåetie/Snåsa bibliotek og Gïelem nastedh