Om Gïelem nastedh

Gïelem nastedh er et sørsamisk språk- og kompetansesenter som ligger i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag.

Gïelem nastedh skal:

  • Bidra til å bevare og styrke sørsamisk språk og kultur
  • Utvikle og styrke opplæringstiltak innen språk, kultur og næring
  • Identitetsskapende tiltak for den samiske befolkningen
  • Bidra til at samisk høres og synes i språksenterets virkeområde
  • Drive kursvirksomhet i språk og tradisjonskunnskap
  • Skape språkarenaer; språk-kafé, språkbad

Gïelem nastedh har i dag sine kontorlokaler i Gilstadbygget i Snåsa sentrum.

Hanne-Lena Wilks er biejjieladtje åvhtege / daglig leder ved Gïelem nastedh.

Historie
Den 01.01. 2008 ble Snåsa kommune innlemmet i Forvaltningsområdet for samisk språk. Det vil si at samisk og norsk skal være likestilt i kommunen.

Da Snåsa ble en to-språklig kommune ble Gïelem nastedh opprettet som et prosjekt for å synliggjøre og vitalisere sørsamisk språk i kommunen. Prosjektet skulle senere gå over til å bli et permanent samisk språk- og kompetansesenter i kommunen.

I 2012 ble virksomheten omorganisert. Da ble «Enhet for samisk språk og kultur» etablert, og Gïelem nastedh fikk status som eget språksenter underlagt «Enhet for samisk språk og kultur».

 

Gïelem Nastedhs grafiske layout er utformet av Anna Liisa Jåma.