Bokutgivelser

Gïelem nastedh utgir bøker på sørsamisk. Vi har så langt gitt ut ni barnebøker på sørsamisk. Både bøker som er oversatt til sørsamisk og nyutgivelser.
Bøkene kan kjøpes hos Saemien Sijte.

 I tillegg har vi i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek gjort løse oversettelser av populære barnebøker. Hittil er seksten oversettelser gjort tilgjengelig, men flere andre er også under arbeid. Oversettelsene kan lastes ned gratis hos

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek.

Les om alle bøker vi har gitt ut her:

Lyjhkebe-laavlodhLyjhkebe laavlodh

Boka inneholder 93 sanger på sørsamisk. Barn fra Åarjel-saemiej skuvle jïh Maanagierte – den sørsamiske skolen og barnehagen har laget tegningene som rikt illustrerer boka.
Mange av sangene er laget og oversatt av den sørsamiske læreren og forfatteren, Ella Holm Bull. I tillegg bidrar også en rekke andre tekstforfattere/komponister.

Redaktør: Anita Dunfjeld Aagård
Utgiver: Gïelem nastedh 2013
Pris: 170,- NOK

ÅvlaÅvla

Anna Jacobsen fortalte om Åvla i NRK Sameradio årene 1990-1991. Fortellingene ble første gang utgitt i bokform i boka Don jïh dan bïjre II, nr 16-20, 1998. Anita Dunfjeld-Aagård gir her ut historien om Åvla på nytt. Katarina Blind har illustrert fortellingen. Boka passer for barn i alle aldre.

Forfatter: Anna Jacobsen
Utgiver: Gïelem nastedh 2013
Pris: 175,- NOK

 

Dah golme åerpenhDah golme åerpenh

Eventyret Dah golme åerpenh ble første gang utgitt i Saemien Sijtes første årbok Samer i sør 1982/83.
Anita Dunfjeld Aagård gir her ut historien på nytt. Katarina Blind gitt historien en fargerike illustrasjoner som appellerer til både barn og voksne.

Forfatter: Paul Westerfjell
Redaktør: Anita Dunfjeld Aagård
Utgiver: Gïelem nastedh 2013
Pris: 175,- NOK

Lilja storreåabpine sjædta

Lilja storre-åabpine sjædta

Møt Lilja og hennes familie på småbruket og ved reingjerdet. Lilja får en liten søster. Lilja får stelle og mate henne. En barnebok om dagligdagse hendelser, på sørsamisk. Sørsamisk – norsk ordliste med tema omkring små barn/småbarnsfamilie.

Forfatter: Anita Dunfjeld Aagård
Utgiver: Gïelem nastedh 2012
Pris: 200,- NOK

Gruffele
Gruffele

Fortellinga er på rim om ei mus som unngår å bli spist opp av skogens rovdyr ved å fortelle om sin farlige venn, Gruffele. Når så Gruffele plutselig står foran musa, klar til å spise henne, klarer den snartenkte musa å lure ham til å tro at hun er det farligste dyret i hele skogen. r.

Forfatter: Julia Donaldsson
Oversatt til sørsamisk av Ellen Bull Jonassen
Utgiver sørsamisk: Gïelem nastedh i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek 2014
Pris: 100,- NOK

 

Nænnoes traktovrh

Nænnoes traktovrh

Bildebok om traktorer på sørsamisk. Det er traktoren selv som har hovedrollen i boka, sammen med en gjeng mus og kaniner i rollen som bønder. Bildene viser de ulike arbeidsoppgavene til traktoren.

Boka er oversatt/gjenfortalt til sørsamisk av Anita Dunfjeld Aagård.
Forfatter: Tony Mitton
Utgiver sørsamisk: Gïelem nastedh i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek 2015
Pris: 100,- NOK

Prinsessa jih snurkePrinsessa jïh snurke

Det var en gang en nyfødt prinsesse som ble forbyttet med en grisunge…

Jonathan Emmetts bok fra 2011 heter opprinnelig «The princess and the pig», og er oversatt av Sissel Jåma til «Prinsessa jïh snurke» på sørsamisk.

Forfatter: Jonathan Emmet
Utgiver: Gïelem nastedh i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek 2015
Utgitt første gang i 2011 av Macmillan Children’s book
Pris: 100,- NOK

krokodilla mij idtjhi tjaetsiem lyjhkhKrogkodilla mij idtji tjaetsiem lyjhkh

Det var en gang en krokodille som ikke likte vann. Slik begynner bildeboka «The crocodile who didn’t like water», som nå er oversatt til samisk med tittelen «Krokodillasj mij ittjij tjáhtjá lijkku» / «Krogkodilla mij idtji tjaetsiem lyjhkh».

Boka utgis med to parallelle språk – sørsamisk og lulesamisk, og er oversatt av Risten Birje Steinfjell (sørsamisk) og Heidi B. Andersen (lulesamisk).

Forfatter: Gemma Merino
Utgiver: Gïelem nastedh i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek og Árran lulesamisk senter  2015
Utgitt første gang i 2013 av Macmillan Children’s book
Pris:100,- NOK

Jøødtedh snjåagloe jeehtiJøødtedh! Snjågloe jeethi

Bli med når ugla bestemmer seg for å være våken en hel dag og, til sin store begeistring oppdager noe man aldri får øye på om natten: fargene!

Utgitt på sørsamisk i samarbeid mellom språksenteret Gïelem Nastedh på Snåsa og Nord-Trøndelag fylkesbibliotek i  2014.

Boka ble gitt som gave til Saemien Sijte i anledning 50-årsjubileet.

Forfatter/illustrasjon: Tim Hopgood (2009)
Oversatt til sørsamisk av Ellen Bull Jonassen.
Pris:100,- NOK

sjaavnjoeniejteSjaavnjoe-njïejte

Det beste Nora vet, er å høre historien om hvordan mamma fant henne og de to ble en familie. Noras adoptivmor forteller om da hun hentet henne i Kina…

Forfatter: Bodil Vidnes-Kopperud
Oversatt til sørsamisk av Ellen Bull Jonassen.
Første gang utgitt: Damm forlag 2007
Utgiver: Gïelem nastedh i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek 2015
Pris: 100,- NOK