Kontakt oss

Unknown-personEva Anette Wilks
Vikarierende Ektievoete åvhtege saemien ektievoete – gïele jïh kultuvre / Enhetsleder for samisk språk og kultur

 

E-post: [email protected]
Telefon: +47  977 75 605

 

 

Foto: Naina Helen Jåma Wigdahl

Hanne-Lena Wilks
Biejjieladtje åvhtege gïelejarngesne Gïelem nastedh / daglig leder Gïelem nastedh

E-post: [email protected]
Telefon:+47  415 18 016

 

 

 

 

Unknown-personBritt Sparrock
Kuvsje- jïh öörnedæjja / kurs- og aktivitetsleder

E-post: [email protected]
Telefon: +47 948 44 401
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

Besøksadresse:
Gïelem nastedh
2. etasje i Gilstadbygget (like ved kommunehuset)

Postadresse:
Gïelem nastedh
Snåasen tjïelte/ Snåsa kommune, Herredshuset
Sørsiveien 6
7760 Snåase/ Snåsa

Fakturaadresse:
Snåasen tjïelte/ Snåsa kommune
Fakturamottak
Vennalivegen 7
7670 INDERØY

Stikk gjerne innom oss!