Gurreme- jïh gïeleïehkede

Unni Steinfjell lea åarjelsaemien vaanhtsh dorjeme jïh sæjhta vuesiehtidh guktie dejtie vaanhtside gurredh.
Unni Steinfjell har designet sørsamiske votter og vil vise oss hvordan vi strikker vottene. Garn og mønster har vi, men ta med egne strikkepinner.
Unni Steinfjell har vokst opp med vytnesjimmie og jobbet med det hele livet. Hun tok en utdanning innen duedtie, og jobbet som lærer i duedtie og åarjelsaemien ved Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino.
Under midtsommer-seminar 2021 vant hennes vottemønster konkurransen som det sørsamiske språksenteret Gïeleaernie utlyste for å finne et felles mønster som et tilbehør til den sørsamiske gapta/kofta.
Mijjieh edtjebe aaj Duodjeinstituhtta heevehtidh jïh prihtjegh jïh gaahkoeh bööredovve.
Dette er også en del av Duodjeinstituhttas jubileumsfeiring og det vil bli servert kaffe og bløtkake.
Buerie båateme!
Arr.: Gïelem nasteh, Saemien sijte jïh Duodjeinstituhtta