Nyheter

 • Åarjel-saemiej skuvle 50 jaepieh

  Dæjstan, skïereden 18. b. 13:00     Rïhpestimmie Heevehtimmievuasahtallemistie Saemien Sïjtesne Åarjel-saemiej skuvlen bïjre Kultuvrelle boelhke skuvlen…

  Les mer »
 • Sàpmi ur ett dekolonialiserat synssätt

  Sápmi ur ett dekolonialiserat synsätt Med foreleser Olov Johan Sikku, fra Östersund med røtter i…

  Les mer »
 • Tre nye barnebøker

  I forbindelse med den samiske jubileumsuka Staare 2018 lanseres det tre nye barnebøker på sørsamisk:…

  Les mer »
 • Golme orre maanagærjah

  Staare 2018 - heevehtimmesne edtjebe golme orre maanagærjah luejhtedh: Kapteejne Kråatjebaenie gulliem hapsa, Njoktje prinsessa,…

  Les mer »
 • Saemiej åålmegebiejjie 6. februar

  Bli med å feir Saemiej åålmegebiejjie - Samefolkets dag! Programme: 09.00 Saevegebijjiedimmie Åarjel-saemiej internaatesne Saemien…

  Les mer »
 • "NÁSTEGOAHTI/STJERNEHIMMELEN" Nástegoahti akte faalenasse gusnie vuartasjæjjah aktene naestiegåetesne tjahkasjieh jïh dam ”saemien naestie-elmiem” vuejnieh. Seamma…

  Les mer »
 • Sofia Jannok

  Snåsa Samfunnshus 29.09 Kl 20.00 Med sine to Grammy-nomineringer i ryggen og det kritikerroste fjerde…

  Les mer »
 • TJAKTJEN TJÅANGHKOE 2017

  Den 28.-30. september 2017 arrangeres Tjaktjen Tjåanghkoe og sørsamisk høstfestival for femte gang. Arrangementet inngår som…

  Les mer »
 • Orre maanagærjah – nye barnebøker

  Gïelem nastedh lanserer sammen med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek nye barnebøker under Tjaktjen tjåanghkoe 28.-30.september! Det er…

  Les mer »
 • Helseseminar

  Velkommen til det årlige seminaret på Snåsa Hotell, 27. September-2017 med tema "Hverdagsrasisme Er dette…

  Les mer »