Sørsamisk kultur og historie i Vera og fjella omkring

I februar kom boka; «Sørsamisk kultur og historie i Vera og fjella omkring». Boka er et resultat av et femårig prosjekt som startet i 2018.
Prosjektledelse, fagkunnskap, historisk kunnskap, arkeologiske inventeringer, mange timer i ulike arkiv og skriving av boka er gjort av: Åke Junge, Harald Bugge Midthjell, Jan Persson og Frode Strand.
Torsdag 4.april kommer de til Saemien Sijte og forteller om funn og resultat fra prosjektet.
Verdal er en kommune som har mange spor etter tidlig samisk bosetning og ei samisk historie som er lite dokumentert. Frem til 1910 var Vera og Strådalen et kjerneområde for samisk reindriftsnæring i Trøndelag.
Boka tar for seg arkeologi, hvem bodde her og hvor ble de av?
PROGRAM:
Matsalg Saemien sijte kl 14.00-17.30: Bijremebearkoe / reinskav og bakt potet
Kl.18.00:
– Innledning ved Frode Strand, Rådgiver i Kulturtjenesten i Verdal Kommune som er utgiver av boka
– Harald Bugge Midthjell – arkeologiske funn og det samiske kulturlandskapet
Spørsmålsrunde og kaffepause
– Jan Persson – perspektiv rundt kulturminneregistreringer
– Åke Jünge – personskildringer av folk som bodde i Vera-traktene og deres skjebne
Spørsmålsrunde før avslutning
Boksalg og boksignering.
Arr.: Gïelem nastedh og Saemien sijte