Arrangement

 • Gïele-prïhtjhgåetie Språk-kafe

  Gïele-prïhtjhgåetie Sijjie: Garveriet, Viosen Dæjstan 15.05. ts 18.00–20.30 Jon Isak Lyngman Gælok iehkedem stuvrie. Gïele-prïhtjhgåetie…

  Les mer »
 • Gïele-prïhtjhgåetie Språk-kafé

  Gïele-prïhtjhgåetie Sijjie: Garveriet, Viosen Gaskevahkoen 02.05. ts 18.00–20.30 Jon Isak Lyngman Gælok iehkedem stuvrie. Gïele-prïhtjhgåetie…

  Les mer »
 • Filme-iehkede

  Filmkveld og matservering Vi viser filmen Dreamland + noen samiske kortfilmer Dreamland: Dokumentar, 58 min…

  Les mer »
 • Saemiej åålmegebiejjie 6. februar

  Bli med å feir Saemiej åålmegebiejjie - Samefolkets dag! Programme: 09.00 Saevegebijjiedimmie Åarjel-saemiej internaatesne Saemien…

  Les mer »
 • "NÁSTEGOAHTI/STJERNEHIMMELEN" Nástegoahti akte faalenasse gusnie vuartasjæjjah aktene naestiegåetesne tjahkasjieh jïh dam ”saemien naestie-elmiem” vuejnieh. Seamma…

  Les mer »
 • Sofia Jannok

  Snåsa Samfunnshus 29.09 Kl 20.00 Med sine to Grammy-nomineringer i ryggen og det kritikerroste fjerde…

  Les mer »
 • TJAKTJEN TJÅANGHKOE 2017

  Den 28.-30. september 2017 arrangeres Tjaktjen Tjåanghkoe og sørsamisk høstfestival for femte gang. Arrangementet inngår som…

  Les mer »
 • Orre maanagærjah – nye barnebøker

  Gïelem nastedh lanserer sammen med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek nye barnebøker under Tjaktjen tjåanghkoe 28.-30.september! Det er…

  Les mer »
 • Helseseminar

  Velkommen til det årlige seminaret på Snåsa Hotell, 27. September-2017 med tema "Hverdagsrasisme Er dette…

  Les mer »
 • Voksenopplæring i sørsamisk

  Voksenopplæring i sørsamisk Dersom du kan litt sør-samisk kan du nå søke deg inn på…

  Les mer »