Digital språkkveld og Gïelekafè

DIGITALE SPRÅKVELDER UNDER GIELEVÅHKOE!
Samisk språksenter arrangerer sammen med Medborgarskolan i Lycksele digitale språkkvelder, hvor samisk er kommunikasjonsspråket (ikke tolk).
Mandag 24. oktober: Sørsamisk språkkveld,
18.00-19.00, Elen Kristina Utsi forteller om Saemien Sijte og arbeidet de gjør.
Gïelem nastedh ønsker velkommen til våre lokaler for å følge den digitale sørsamiske språkkvelden. Velkommen til å bli med og samtale, hvor det også er mulighet for å stille spørsmål.
Kaffeservering!
Hvis du ønsker å delta på flere språkkvelder så finner du mer informasjon her: https://www.sametinget.se/sprakvecka og www.giellavahkku.org