Fagdag om psykisk helse og selvmordsforebygging i et samisk perspektiv

Program for fagdag om psykisk helse og selvmordsforebygging i et samisk perspektiv.

24.10.22 Snåsa Hotell

 

Kl.0800-0830 Registrering og kaffe

Kl.0830-0845 Åpning av dagen v/ Sametingspresident Silje Karine Muotka

kl.0845-0900 Informasjon om landsomfattende kampanje «Snakk om selvmordstanker- det kan redde liv»
v/ Rita Småvik, RVTS Midt

kl.0900-1000 «Kommunikasjon i et samisk perspektiv»
v/ psykologspesialist Elisabeth Gerhardsen, SANKS

kl.1000-1015 Pause

Kl.1015-1115 «The Power of Music» – Inspirerende forestilling med Jon Henrik Fjällgren

Her snakker Jon Henrik åpent om sin tunge vei til psykisk sykdom som nesten kostet ham livet, men han snakker også om veien derfra hvor musikk var hans måte å finne styrke i vanskelige øyeblikk og hvordan han gradvis bygde opp selvtillit igjen.

Kl.1115-1200 Lunsj

Kl. 1200-1600 Kurs «Oppmerksomhet mot selvmordstanker» (OPS-kurs) v/ Rita Småvik, RVTS Midt og Ann Jorid Møller, Vivat.

Dette er et kurs hvor det forventes at en deltar ut tiden!

 

Buerie båateme Snåasese!

Velkommen til Snåsa!

 

Fagdagen er gratis! Dagpakke på kr.420,- for servering betales direkte til Snåsa Hotell.

 

Påmelding innen 17.10.22 til:

Siv Anita Aasum-tlf 91645881, [email protected]  eller
Unn Kristin Vedal-tlf 90078031 [email protected]

 

arr.: Snåasen tjïelte, Sanks, Vivat, RVTSmidt, Gïelem nastedh