Markering av «Maarjan biejjie – Maria bebudelsesdag»

Gïelem nastedh  inviterer til en markering av «Maarjan biejjie»
Snåsa hotell onsdag 23. mars kl. 13.00.

«Hur ser man spår av samisk närvaro i naturen»
av Jan Persson

Jan Persson – fra Njaarke sameby i Jämtland med røtter også i Færen og Skjækerfjell.
Jan har registrert samiske kulturminner og forsket på samisk historie i mange år. Spor av samisk historie gjennom registrering av kulturminner og gjennom skriftlige kilder, gir et bilde av den samiske historien.

Servering av middag kl.15.30

«Sydsamiska kvinnoportrett»
av Eva Ljungdal

Eva Ljungdal är fil mag i arkeologi och har framför allt arbetat med inventering och dokumentation i det sydsamiska kulturlandskapet tillsammans med samebyarna. Hon har under många år varit anställd på Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum i Östersund ,men är numera pensionär även om hon fortfarande skriver en hel del och håller föredrag ibland.

Buerie båeteme!

 

P.g.a. middagservering må vi ha påmelding innen 17.mars til:

Gïelem nastedh
Britt Sparrock – tlf 948 44 401         mail: [email protected]
Hanne-Lena Wilks – tlf 415 18 016  mail: [email protected]