Tjaktjen tjåanghkoe

Tjaktjen Tjåanghkoe

 

– åarjelsaemien tjaktjefestivaale

– sørsamisk høstfestival

Snåasesne mïetsken 25.-28.b. 2022

Snåsa 25.-28. august 2022

 

Trykk på linken for utfyllende program:
https://tjaktjen-tjaanghkoe.no/