Åpning av årets Gïelevåhkoe/Samisk språkuke og tiåret for urfolksspråk (International Decade of Indigenous Languages, IDIL)

Velkommen til åpning av årets Gïelevåhkoe/Samisk språkuke og tiåret for urfolksspråk (International Decade of Indigenous Languages, IDIL).

Snåasen savka/Snåsahallen 23.oktober kl.14.00

 Gïelem nastedh og Snåasen tjïelte/Snåsa kommune har gleden av å være vertskap for åpningen av årets Gïelevåhkoe/Samisk språkuke i uke 43 og tiåret for urfolksspråk (International Decade of Indigenous Languages, IDIL).  Snåsa får masse storfint besøk den dagen, men den største nyheten er at vi er så heldige at H.M. Kong Harald deltar under åpningen, og i den forbindelse ønsker vi å invitere alle til Snåasen savka søndag 23.oktober. Det er første gangen H.M. Kong Harald gjester Snåsa etter at han ble kronet til konge, så det er en stor dag for Snåsa og snåsningene.

I tillegg til H.M. Kong Harald vil Statsråd for KDD, Sametingspresidentene i Norge, Sverige og Finland delta på arrangementet.

Dørene til Snåasen savka åpnes kl 13.30, og stenges kl 14.30. Når dørene stenges, er det ingen mulighet til å komme inn i hallen.

Kl.12.30                Lunsj- og kaffesalg ved  Snåasen savka/Snåsahallen
Kortreist mat av Liverten og Snåsa sanitet

Kl.14.30                Kulturelt innslag av Åarjelsaemiej skuvle og Snåsa kulturskole

Jojk/Vuelie av Jon Henrik Fjällgren

Lansering av FN’s bærekrafts mål på sør- og lulesamisk, generalsekretær Catharina Bu

Lansering av boka «Gånka olkese mielhkiem veedtjedh» «Kongen som må ut å hente melk», Gïeleviehkie

Bildespill av Aina By

Kl.15.15                H.M. Kong Harald ankommer Snåasen savka
Kulturelle innslag av Åarjelsaemiej skuvle og Snåsa kulturskole

Jojk/Vuelie av Jon Henrik Fjällgren
Åpningstale av Sametingsråd, Mikkel Eskil Mikkelsen
Velkommen av ordfører Arnt Einar Bardal
Tale ved Sametingets ordförande i Sverige, Håkan Jonsson
Tale ved Sametingspresident i Finland, Tuomas Aslak Juuso
Tale ved Statsråd for KDD, Sigbjørn Gjelsvik
Utdeling av språkløftepris- samisk språkpris, av                                                        Sametingspresident Silje Karine Muotka og utdeling av diplom ved                                  H.M. Kong Harald

Kl.16.15                Avslutning av offisielt program i Snåasen savka

Kl.16.15-19.30   Middag- og kaffesalg ved Liss-salen Snåasen skuvle
Kortreist mat av Liverten og Snåsa sanitet

Kl. 17.00               Åpning av basisutstilling Saemien sijte
                             se program fra Saemien sijte

 

Kl.19.30               Konsert med Jon Henrik Fjällgren
Snåasen kultuvrescene (samfunnshus)

Barn under 6 år kommer inn gratis!
6-15 år kr 100,-
Fra 15 år og voksne kr 200,-

Billetter til konserten selges her: https://gielemnastedh.hoopla.no/sales/event/jhf

 

Med reservasjon for mindre endringer i programmet.

 

Buerie båeteme gaajhkh dovnesh! Velkommen alle sammen!