Invitasjon til foredraget “Teach the children to speak the language.” – Sterke språkmodeller i samisk språkopplæring med Inga Lill Sigga Mikkelsen.

Inga har sammen med Annika Pasainen, Berit Anne Bals Baal og Ánne-Marge Päivio akkurat levert Sametingsrapporten om sterke språkmodeller. Foredraget forklarer hva sterke opplæringsmodeller er og diskuterer hva som skal til for at samiske barn skal bli produktivt samiskspråklige gjennom språkopplæringen i barnehage og skole.

 

Mens de voksne er på foredraget, kan barna være med på forskjellige aktiviteter i Suaja maanagïerte.

 

Åarjel-saemiej skuvle onsdag 15.juni
Middag kl.15.30-16.30
Foredrag kl.16.30-18.00
Stååkedimmieh Suaja maanagïerte kl.16.30-18.00

 

Gratis middag til de som melder seg på – senest mandag 13.juni kl.12.00!

Påmelding til [email protected]
tlf 948 44 401

 

Rapporten finnes på nordsamisk her (rapporten er under oversetting til norsk, sør- og lulesamisk):
https://sametinget.no/_f/p1/i28f9e0a6-5656-492e-a01b-6ebc74036a85/gievrras-giellamodeallat-raporta.pdf?fbclid=IwAR0w62So2OBaJ7IeLvj37ohc4MPUAPpCM5NnsSrJuOAKvOXVtFS0CrEW-b0#page4

 

Arr. Gïelem nastedh, Åarjel-saemiej skuvle jïh Suaja maanagïerte