Arrangement

 • Åarjel-saemiej skuvle 50 år

  Tirsdag den 18.september: 13:00     Åpning av Jubileumsutstilling om Åarjel-saemiej skuvle på Saemien Sijte Kulturelt innslag…

  Les mer »
 • Åarjel-saemiej skuvle 50 jaepieh

  Dæjstan, skïereden 18. b. 13:00     Rïhpestimmie Heevehtimmievuasahtallemistie Saemien Sïjtesne Åarjel-saemiej skuvlen bïjre Kultuvrelle boelhke skuvlen…

  Les mer »
 • Sàpmi ur ett dekolonialiserat synssätt

  Sápmi ur ett dekolonialiserat synsätt Med foreleser Olov Johan Sikku, fra Östersund med røtter i…

  Les mer »
 • Gïele-prïhtjhgåetie

  Gïele-prïhtjhgåetie Sijjie: Garveriet, Viosen Duarstan 31.05. ts 18.00–20.30 Jon Isak Lyngman Gælok iehkedem stuvrie. Gïele-prïhtjhgåetie akte…

  Les mer »
 • Gïele-prïhtjhgåetie Språk-kafe

  Gïele-prïhtjhgåetie Sijjie: Garveriet, Viosen Dæjstan 15.05. ts 18.00–20.30 Jon Isak Lyngman Gælok iehkedem stuvrie. Gïele-prïhtjhgåetie…

  Les mer »
 • Gïele-prïhtjhgåetie Språk-kafé

  Gïele-prïhtjhgåetie Sijjie: Garveriet, Viosen Gaskevahkoen 02.05. ts 18.00–20.30 Jon Isak Lyngman Gælok iehkedem stuvrie. Gïele-prïhtjhgåetie…

  Les mer »
 • Filme-iehkede

  Filmkveld og matservering Vi viser filmen Dreamland + noen samiske kortfilmer Dreamland: Dokumentar, 58 min…

  Les mer »
 • Saemiej åålmegebiejjie 6. februar

  Bli med å feir Saemiej åålmegebiejjie - Samefolkets dag! Programme: 09.00 Saevegebijjiedimmie Åarjel-saemiej internaatesne Saemien…

  Les mer »
 • "NÁSTEGOAHTI/STJERNEHIMMELEN" Nástegoahti akte faalenasse gusnie vuartasjæjjah aktene naestiegåetesne tjahkasjieh jïh dam ”saemien naestie-elmiem” vuejnieh. Seamma…

  Les mer »
 • Sofia Jannok

  Snåsa Samfunnshus 29.09 Kl 20.00 Med sine to Grammy-nomineringer i ryggen og det kritikerroste fjerde…

  Les mer »