Moere

<a href=Moere ">

Trulse eahtsa goetsedh. Dan lea jïjtse moere. Dïhte tjuetie meeteren jolle! Menh Trulse ij gåessie-gih moeren gïeregisnie orreme…

Truls elsker å klatre. Han har et eget tre. Det er hundre meter høyt! Men Truls har aldri vært i toppen av treet…