Livesending fra offisiell åpning av Gïelevåhkoe/Samisk språkuke og tiåret for urfolksspråk

Velkommen til åpning av årets Gïelevåhkoe/Samisk språkuke og tiåret for urfolksspråk (International Decade of Indigenous Languages, IDIL).

Snåasen savka/Snåsahallen 23.oktober kl.14.30

Sendingen finner du her

Gïelem nastedh og Snåasen tjïelte/Snåsa kommune har gleden av å være vertskap for åpningen av årets Gïelevåhkoe/Samisk språkuke i uke 43 og tiåret for urfolksspråk (International Decade of Indigenous Languages, IDIL).  Snåsa får masse storfint besøk den dagen, men den største nyheten er at vi er så heldige at H.M. Kong Harald deltar under åpningen, og i den forbindelse ønsker vi å invitere alle til Snåasen savka søndag 23.oktober. Det er første gangen H.M. Kong Harald gjester Snåsa etter at han ble kronet til konge, så det er en stor dag for Snåsa og snåsningene.

I tillegg til H.M. Kong Harald vil Statsråd for KDD, Sametingspresidentene i Norge, Sverige og Finland delta på arrangementet.

Kl.14.30

 • Konferansierer: Gïeleviehkie
 • Kulturelt innslag av Åarjelsaemiej skuvle og Snåsa kulturskole
 • Jojk/Vuelie av Jon Henrik Fjällgren
 • Lansering av FN’s bærekrafts mål på sør- og lulesamisk, generalsekretær Catharina Bu
 • Lansering av boka «Gånka» «Kongen», Gïeleviehkie
 • Bildespill av Aina Bye

Kl.15.15

 • H.M. Kong Harald ankommer Snåasen savka
 • Kulturelle innslag av Åarjelsaemiej skuvle og Snåsa kulturskole
 • Jojk/Vuelie av Jon Henrik Fjällgren
 • Åpningstale av Sametingspresident, Silje Karine Muotka
 • Velkommen av ordfører Arnt Einar Bardal
 • Tale ved Sametingets ordförande i Sverige, Håkan Jonsson
 • Tale ved Sametingspresident i Finland, Tuomas Aslak Juuso
 • Tale ved Statsråd for KDD, Sigbjørn Gjelsvik
 • Utdeling av språkløftepris- samisk språkpris, av Sametingspresident Silje Karine Muotka og utdeling av diplom ved H.M. Kong Harald

Kl.16.15                Avslutning av offisielt program i Snåasen savka