Konsert av Saara Hermansson

 

Konserte Saara Hermanssonine
Konsert
av Saara Hermansson

Saara Hermansson er en sørsamisk musikkartist fra en liten by i Kultsjödalen i Västerbotten.
Hun har skrevet musikk på samisk siden 2015 da hun startet arbeidet med å ta tilbake sitt språk. Hun har vunnet sangdelen i Sami Grand Prix i 2019 og har deltatt på flere konserter bl.a.  påskefestivalen i Kautokeino og Riksscenen i Oslo. Hun formidler gamle tradisjonelle joiker, samt komponerer og skriver egne sanger og joiker.

Saara er nå aktuell med prosjektet Mánáidmeannu i regi av Márkomeannu festival. Saara skriver sin musikk med inspirasjon av country og vispop. Hun vil by på en mysig og intim akustisk konsert med eventuelle godbiter fra tidligere samarbeid.

Sijjie/Sted: Vonheim

Gaskevåhkoen, golken 29.b./ Onsdag 29.oktober ts./kl. 19.00

Prïhtjege  konserten mænngan
Kaffe etter konserten

Namhtah tjaangedh!
Gratis inngang!