Sørsamisk begynnernivå del 2

Gjennom et samarbeid mellom Nord universitet, Grong videregående skole og Gïelem nastedh, har vi nå et studietilbud for de som ønsker kompetanseheving innen sørsamisk!

Studiet “Sørsamisk begynnernivå del 2” er et samlingsbasert begynnerkurs i det sørsamiske språket. Studiet bygger på ‘Sørsamisk begynnernivå del 1’ eller tilsvarende kunnskaper i sørsamisk og passer for alle som har lyst til å lære mer sørsamisk og få et godt grunnlag for videre opplæring i språket.

Studenter som har fullført Sørsamisk begynnernivå del 1, har fortrinn ved opptak til del 2. Søkere som ikke har fullført del 1, kan tas opp til del 2 hvis de kan dokumentere kunnskaper på tilsvarende nivå som fullført del 1.

Studiet er tilgjengelig for søking via Nord universitets nettsider (www.nord.no): https://www.nord.no/no/studier/sorsamisk-begynnerniva-del-2

Søknadsfrist: 10.september 2021