Mearan laante gaarvene/Mens landet forsvinner

Mearan laante gaarvene / Mens landet forsvinner
«Reinbeitesaken» var et av programpunktene ved samenes første landsmøte i Trondheim 1917.
Hva var utfordringene i 1917 og hva har skjedd de siste 100 årene?
Utstillingen er produsert av Saemien Sijte som en del av
jubileumsåret «Tråante 1917-2017».
Den ble første gang vist under jubileumsuka i Trondheim.

Utstillingen vises nå på Snåsa i 1. et. Gilstadbygget/Gïelem nastedh.
Fra 17.2 – 17.3.
Åpningstider: ONSDAGER kl. 10.00 -14.00

Av smittevernhensyn kan inntil fem personer se utstillingen samtidig.
Skoleklasser eller grupper bes ta kontakt i forkant for avtale
med Saemien Sijte, 940 17 022 eller 74 13 80 00.