Gærjah-bæjhkoetimmie

Trøøndelagen gærjabusse Snåasese båata golken 19.b. ts. 11.00 – 14.00.

Gïelem nastedh jïh Trøøndelagen gærjagåetie edtjieh nieljie orre maanagærjah vuesiehtidh:
Stæjnan giesie – Lena Andersson. Jarkoestæjja åarjelsaemien gïelese Åse Klemensson
Tjuvlesth mannem dæjstan – Unni Lundell. Jarkoestæjja åarjelsaemien gïelese Jonhild Joma
Tsååbpe-nïejte – Paul Owen Lewis. Jarkoestæjja åarjelsaemien gïelese Joseph Fjällgren
Lunda rijremeskuvlesne – Camilla Kuhn. Jarkoestæjja åarjelsaemien gïelese Maria Gunilla Påve Wilks

 

Boklansering

Bokbussen i Trøndelag kommer til Snåsa 19.oktober fra kl 11.00-14.00 ved Vonheim.

Gïelem nastedh og Trøndelag fylkesbibliotek vil vise frem 4 nye barne-/ungdomsbøker.

 

 

Bokbussen har gjennomført flere smitteverntiltak for å sørge for at et besøk på bokbussen er trygt:

  • Antall lånere/besøkende i bussen begrenses til 5-7 personer (ikke inkludert personale).
  • 1-metersregelen vil gjelde mellom lånere og ansatte på bussen. Ansatte må selv vurdere om de kan forlate skrankeområdet.
  • Ansatte ved bokbussen har ansiktsmasker tilgjengelig.
  • Utlån og innlevering skal i hovedsak gjøres på bussens utlånsautomat.
  • Det er montert pleksiglass foran skrankeområdet.
  • Spritdispensere vil være tilgjengelig ved inngang/utgang. Alle lånere skal uoppfordret bruke antibac før de kommer på bussen og før/etter utlånsautomaten tas i bruk.
  • Alle overflater og kontaktpunkter vil bli vasket regelmessig; minimum etter hvert bokbusstopp.
  • Hvis ansatte ved bokbussen får symptomer på smitte under en bokbusstur vil bussen returnere til Trondheim umiddelbart.