Båetieh vytnesjidh jïh soptsestidh

Kom og sy og snakk samisk, og vi følger Samisk språkcentrum sin digitala sydsamiska språkkväll med Anna Sofie Bull Kuhmunen som berättar om sin bok “En annan väntan : Adoption i Saepmie – Sameland /Jeatjah vuertiemisnie : Adopsjovne Saepmesne”.

Gïelem nastedh, Gilstadbygget Ts/kl 18.00-20.00