KURS I STEDSNAVNREGISTRERING

INVITASJON TIL KURS I STEDSNAVNREGISTRERING

Gïelem Nastedh vil med dette invitere til kurs i innsamling av samiske stedsnavn og bearbeiding av innsamlingsmaterialet. Kurset ledes av Kaisa Rautio Helander, professor ved Sámi allaskuvla. Hun har blant annet skrevet en doktorgrad om fornorsking av samiske stedsnavn.
Kurset er på Snåsa Hotel onsdag den 12.febuar 2020.
Deltagelse er gratis og inkluderer alle måltider.

PROGRAM

Onsdag den 12.februar 2020:

 8:45   Kaffe/rundstykker
9:00    Foredrag
10:30   Kaffe/brød
10:45    Foredrag
12:00   Lunsj
13:00   Foredrag
14:45    Kaffe/frukt
15:00   Foredrag/praktiske øvelse
17:00   middag

Ta med diktafon hvis du har, for det inngår praktisk øving i intervjuteknikk.

Påmeldingsfrist: 10.februar,
til
Eva Anette Wilks 908 76 248/977 75 605
E-post: [email protected]

Gi beskjed om eventuelle matallergier.

 Buerie Båeteme!

Jïjnjh heelsegh Med vennlig hilsen

Eva Anette Wilks
Kuvsje- jïh öörnedæjja / kurs- og aktivitetsleder
Gïelem nastedh