Samisk deltagelse på HilmArt og Hilmarfestivalen

Saemien Sijte, museum og kultursenter har i samarbeid med Gïelem nastedh, sørsamisk språksenter på Snåsa gleden å presentere samisk kunst og litteratur under festivalen.

På Steinkjer bibliotek åpner den 2. november kl.16.00 utstillingen «Et sted for fortelling» / «Gusnie soptsestimie», tekstil kunst av Laila Brandsfjell.

På biblioteket åpnes også en bokutstilling og en fortellerlavvo for barn. Boka «Mov voestes gærja» finnes her som lydbok og man kan krype in i lavvoen og lytte til den der. Bøker utgitt av Gïelem nastedh finnes utstilt.

Etter åpning på biblioteket fortsetter den visuelle og musikalske byvandringen mot «Stil og Stemning» der Wilks design viser frem sine produkter.

Andre samiske innslag i programmet er:

  • Søndag 3. kl. 12-15.00 deltar Jonhild Joma med fortellinger i anledning «Fortellerbonanza» på InnoCamp
  • Torsdag 7. får vi høre Hilma Dunfjeld Mølnvik og Solveig Fossum Norberg framføre musikk på samisk under flerkulturelt myldrearrangement på Rådhuset som også er utgangspunkt for lysvandringen i Steinkjer.
  • Senere på torsdag, kl. 20.30, på Dampsaga, står Marja Mortensson på scenen med Daniel Heskedal og kvartett fra Trondheimssolistene.

 

Hela programmet finner du på https://hilmarfestivalen.no/program/