Gïelevåhkoe

2019 er det internasjonale året for urfolksspråk.
Dette skal markeres med en nasjonal språkuke i uke 43.
Gïelem nastedh og Enhet for sørsamisk språk og kultur vil markere dette på Snåsa med ulike samiske språk- og kulturaktiviteter.

Mandag 21.oktober-tirsdag 22.oktober
Mikkel Gaup vil fortelle om sin språkreise og være språkmotivator gjennom jojkekurs, musikk, film og teater.
Åarjelsaemiej skuvle og Snåasen skuvle ungdomstrinn.

Tirsdag 22.oktober
-Helsefagseminar – “Samiske barn og unges helse – hva vet vi og hva trenger vi å vite?”
Snåsa Hotell kl.08.30 – 15.15

-“Båeth goltelidh” – Hele uka på Snåsa bibliotek
Inne i en låavth-gåetie/lavvu hvor man får lytte til sanger, regler og historier fra boka “Mov voestes gærja”
Offisiel åpning av Sametingsråd Berit Marie Eira tirsdag kl.14.00.

-Duedtiekveld med Nils Ove Gustafson. Kaffeservering.
Duodjeinstituhtta/Saemien sijte kl.18.00-21.00

Onsdag 23.oktober
-Elin Teilus – Barneteater “Biejvve bájtá” for barnehagene i Snåasen tjïelte
Snåasen skuvle kl.11.00

-Åarjelsaemien teatere viser forestillingen “Stor-Stina”.
Snåasen skuvle kl.17.30-18.30

-Konsert av Elin Teilus m/band i Snåsa kirke kl.19.00. Kaffe i Soknestu etter konserten

Torsdag 24.oktober
-Elin Teilus har workshop med jojk, sang og musikk.
Småskoletrinn Åarjelsaemiej skuvle og Snåasen skuvle

-Streaming av foredrag om “Tamreindrifta i Bykle” v/Kjell Bitustøyl og Ragnhild Bjåen
Gïelem nastedh Gilstadbygget kl.19.00 Kaffeservering

Fredag 25.oktober
Gieline gieledh/Quizkveld og pubaften med Johan Martin Stenfjell og Jon Isak Gælok.
Garveriet kl.20.00. Oppfordres til å melde på lag på tlf 901 29 337.
Begrenset antall plasser!

Lørdag 26.oktober
-Gïelekickoff med Johan Martin Stenfjell – Snåasen skuvle kl.17.30

-Innebandy med Gïeleviehkie – Snåasen skuvle kl.17.30
Servering og sosialt samvær.

Hele uka:

Lansering av geosnap-filter for Gïelem nastedh.

“Båeth goltelidh” – Hele uka på Snåsa bibliotek
Inne i en låavth-gåetie/lavvu hvor man får lytte til sanger, regler og historier fra boka “Mov voestes gærja”

Coop-prix vil sammen med Åarjel-saemiej skuvle skilte en del matvarer på sørsamisk.

Programmet vil oppdateres fortløpende!