I regi av Gïelem nastedh og Enhet for sørsamisk språk og kultur vil Fotomuseets Nils Torske og Aud Åse Reitan sammen med kunstner Sissel M. Bergh holde felles foredrag og fotovisning.

I Levanger Fotomuseums samlinger er den sørsamiske kulturen tilstede, særlig i arkivet etter fotografen Lars Larsen Ingulfsvand fra Lierne men også hos andre fotografer lenger sør som Lornts Larsson, Olga Anderson og Sverre Bjerkan.

Det sørsamiske har ofte vært fraværende i gjenfortelling av den stedlige identiteten. Hva har vært synlig i samtiden men siden blitt skjult og glemt? Under Kulturminneuka i Levanger ble Sissel M. Berg invitert av Fotomuseet til å tolke utvalgte portretter fra museets fotosamling. Resultatet av dette samarbeidet får vi nå et gjenhør med i Snåsa.

Nils Torske vil fortelle mer om fotografen Lars Larsen Ingulfsvand (1859-1913) som livnærte seg som fotograf i Lierne i tillegg til at han var virksom i nabokommunene Røyrvik og Namsskogan. I tillegg til de formelle portrettene og gruppebildene, tok han bilder fra møtet mellom sørsame- og bondekulturen, fra jakt og scener fra dagliglivet. Samlingen er i landssammenheng unik.

Snåsa hotell 31.oktober kl.18.00 – 21.00