Tjaktjen tjåanghkoe – ungdomskonferansen

tirsdag 17. september 2019

19:00  Innkvartering på Finsås – Kveldsmat utover kvelden  Finsås kurssenter

onsdag 18. september 2019

07:30 Frokost Finsås kurssenter
08:00  «Mov jih dov gavhtan» – Gïeleviehkieh – Gïelem nastedh
Frokostsalen
08:30  Avreise til Brennmyra   Finsås kurssenter  Les mer
12:00 Lunsj – Pizza på Saemien Sijte  Saemien Sijte
16:00 Åpning av utstillingen «Guvvieshoot»  Åarjel saemiej internaate
17:00 Buss tilbake til Finsås   Åarjel saemiej internaate
18:00 Middag  Finsås kurssenter  Les mer

torsdag 19. september 2019

08:00 Frokost  Finsås kurssenter
08:45 Åpning – ved Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen  Finsås kurssenter
09:00  Språk og karrierevalg – ved Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametingsrådet
Finsås kurssenter
10:00  Veivalg og det å være samisk student i by – Studenter fra Saemien Studeenth Tråantesne SST   Finsås kurssenter
10:30  Workshop  Finsås kurssenter
12:00  Lunsj  Finsås kurssenter
19:00 Middag  Finsås kurssenter
20:00  Kveldsaktiviteter  Finsås kurssenter  Les mer

fredag 20. september 2019

08:00 Frokost  Finsås kurssenter
08:40  Buss til hotellet  Finsås kurssenter Les mer
09:00  Te Kahautu Maxwell – Maori haka dans   Snåsa Hotell
09:20  Anna Marja Graven – Snæpmie, podcast og sosiale medier  Snåsa Hotell
10:00  Gïeleviehkie – Ungdomsprosjekt ved Gïelem nastedh  Snåsa Hotell Les mer
10:10  Kaffe  Snåsa Hotell
10:20  Workshop fortsetter  Snåsa Hotell  Les mer
10:30  Jonar Thomasson, Evald Stenfjell og Mikael Vinka – Språkdokumentasjon
Snåsa Hotell  Les mer
11:00  Avslutning og lunsj  Snåsa Hotell