Tjaktjen tjåanghkoe – sørsamisk høstfestival

«Gïele lea faamoe – Power of language»

Snåsa hotell 19. – 22. September 2019

onsdag 18. september 2019

16:00
Åpning av utstillingen «Guvviehshoot» Åarjel saemiej internaate Les mer
18:00
Forfattermøte – med Inga Ravna Eira
Snåsa bibliotek Les mer

torsdag 19. september 2019

08:30 Ekskursjon – Helleristningene på Bøla Snåsa Hotell Les mer
10:00 Åpning av utstilling og marked Snåsa Hotell
11:00 Registrering og lunsj Snåsa Hotell
12:00 Velkommen Snåsa Hotell Les mer
12:30 Innledning – av Mikkel Eskil Mikkelsen, rådsmedlem v. Sametinget Snåsa Hotell
13:10 Ole Henrik Magga – Sørsamisk skriftspråk – fortid og fremtid Snåsa Hotell
13:50 Kaffe Snåsa Hotell
14:20 Te Kahautu Maxwell – The transformative power of the word that emancipates a tribe from mental slavery through the composition of song.
Snåsa Hotell Les mer
15:00 Henrik Barruk – Hur lyckades jag med det omöjliga! Snåsa Hotell Les mer
15:40 Anita Dunfjeld Aagård, Tone Marie Larsen og elever fra Åarjel-saemiej skuvle – Atlantbib – Små nordiske fagbøker  Snåsa Hotell Les mer
16:20

Aajege og Gïelem nastedh – Hvordan arbeider vi med det sørsamiske språket?
Snåsa Hotell Les mer

17:00  Oppsummering av dagen  Snåsa Hotell
19:00 Festmiddag – med utdeling av kulturpris  Snåsa Hotell Les mer

fredag 20. september 2019

09:00 Te Kahautu Maxwell – Maori haka dans  Snåsa Hotell  Les mer
09:20 Ánne Márjá Guttorm Graven – Snaepmie, podcast og sosiale medier
Snåsa Hotell  Les mer
10:00  Gïeleviehkie – Ungdomsprosjekt ved Gïelem nastedh
Snåsa Hotell Les mer
10:10 Kaffe Snåsa Hotell  Les mer
10:30 Jonar Thomasson, Evald Stenfjell og Mikael Vinka – Språkdokumentasjon
Snåsa Hotell  Les mer
11:00 Inga Marja Steinfjell – På andres premisser: En analyse av sørsamisk offentlig samtale  Snåsa Hotell Les mer
11:30 Lunsj Snåsa Hotell Les mer
12:30 Dagfinn Høybråten – Om Sannhets- og forsoningskommisjonen: Hvem? Hva? Hvorfor?
Snåsa Hotell  Les mer
13:10 Liv Inger Somby – Samiske fortellinger – betydningen av tidsvitner
Snåsa Hotel  Les mer
13:50 Kaffe  Snåsa Hotell Les mer
14:10  Arihia Tuoro – What does reconciliation look like?
Snåsa Hotell  Les mer
14:55 Anne Severinsen – Lovendringer, konsekvenser og konklusjon
Snåsa Hotell Les mer
15:20 Sverre Fjellheim – Tanker om en sannhetskommisjon
Snåsa Hotell  Les mer
15:35 Truls Eggen – Erfaringer fra arbeid med samiske spørsmål i Snåsa kommune. Hvordan komme videre
Snåsa Hotell Les mer
15:50 Nanni Mari Westerfjeld – Forsoningens innhold og konsekvenser
Snåsa Hotell  Les mer
16:10 Panelsamtale og oppsummering  Snåsa Hotell  Les mer
18:00 Middag – Reinskavbuffet  Snåsa Hotell  Les mer
20:00 ISÁK – konsert med ISÁK
Snåsa samfunnshus  Les mer
21:00 Pubkveld Snåsa Hotell Les mer

lørdag 21. september 2019

09:00 Tangimoe Clay – Maori kunst  Snåsa Hotell  Les mer
09:40 Birgitta Fossum – Collecting Sápmi  Snåsa Hotell  Les mer
10:10 Kaffe Snåsa Hotell
10:30 Erik Norberg – The meaning of words and the power of silence
Snåsa Hotell Les mer
11:00 Leiv Sem – Maktspråk i tekster: Forteljingar om oss Snåsa Hotell Les mer
11:00 For de minste – mijjien gærhkoegærja Snåsa Hotell Les mer
11:30 Diskusjon og oppsummering Snåsa Hotell Les mer
12:30 Lunsj  Snåsa Hotell Les mer
13:00 Gærjah – sørsamisk bokbuss: Spill daabloe med oss! – Introduksjon av det historiske brettspillet daabloe   Snåsa Hotell Les mer
14:30 Lassokasting – arr. SVL Samenes idrettsforbund   Snåsa Hotell Les mer
19:00 Middag – bearkoekrovhte – reinkok  Snåsa Hotell  Les mer
21:30  Dans med Knall Ivars  Snåsa Hotell