Helseseminar

Velkommen til seminar på Snåsa Hotell, 22.oktober-2019 med tema “Samiske barn og unges helse – hva vet vi og hva trenger vi å vite?”

08:30-09:00
Registrering, kaffe og rundstykke

09:00-09:15
Velkommen til Snåsa v/ ordfører

09:15-10:00
Kulturelt innslag v/Elle Utsi
Brukerstemme: Livskvalitet v/ Elen Kristina Utsi
Duodjilærling og freelancer

10:00-10:45
Generell informasjon – resultater UngHUNT – HUNT 4 / Saminor Kirsti Kvaløy  Forsker HUNT forskningssenter.

10:45-11:00
Beinstrekk – frukt

11:00-11:45
Kunnskap om samiske barn og ungdom sin helse. Siv Kvernmo
Professor / barne- og ungdomspsykiater, UiT Norges arktiske universitet

11:45-12:15
Presentasjon av SANKS sitt tilbud i sørsamisk område.

12:15-13:00
Lunsj

13:00-13:45
Utvikling av tjenester til samiske barn/unge. Tone Amundsen
Samisk rådgiver i Helse Nord RHF.

13:45-14:15

Identitet i dobbel minoritet. Ole Hendrik Bjørkmo Lifjell
Prosjektkoordinator for Mental helse ungdom

14:15-14:30
Benstrekk og kaffe

14:30-15:15
Panelsamtale. Erfaringer fra Snåsa kommune, dagens situasjon og hvor går vi fremover?
Panelsamtaleleder: Enhetsleder for samisk språk og kultur Inger Marit Eira-Åhren. Deltagere: Tone Lise W.Opheim, Unn Kristin Vedal, Per Martin L.Westerfjell, Åge Eriksen, Sissel Dyrstad, Ester Brønstad.

Seminaret er gratis og åpent for alle, reiseutgifter og evt. overnatting må påregnes av den enkelte.

 

Påmelding via denne linken innen 10.oktobber 2019:
https://www.snasa.kommune.no/sd/skjema/SKO030/Pmelding_til_hstseminar

Arr.: Enhet for sørsamisk språk og kultur, Snåsa kommune, Gïelem nastedh og Sanks