Båeth goltelidh

Bøøredimmie båeth goltelidh gærjam «Mov voestes gærja»
Vaajesh jïh laavlomh – raajroeh jïh stååkedimmieh – orre jïh dej-baaletje – lustes gærja klaeriejgujmie
smaave maanaj gærja

 Invitasjon til å komme og lytte på boka «Mov voestes gærja»
Sagn og sanger – regler og leker – nytt, eldre og gammelt – humor og farger
de små barnas bok

Du vil sitte i koselige omgivelser i en låavth-gåetie/lavvo og lytte til bokas innhold på sørsamisk.

Hvor: Snåsa bibliotek

Når: Gïelevåhkosne/samisk språkuke uke 43 i bibliotekets åpningstider.

Barnehager og skoler kan komme utenom bibliotekets åpningstider.

Tidspunkt avtales direkte med Snåsa bibliotek.

Tlf.: 74127065 mail: [email protected]

 Åpningstider biblioteket: Tirsdag: 14.00 – 19.00
                                            Onsdag: 10.00 – 15.00
                                            Torsdag: 12.00 – 17.00
                                            Lørdag: 11.00 – 14.00