Voksenopplæring i sørsamisk

Gïelem nastedh og Enhet for samisk språk og kultur inviterer i samarbeid med Grong videregående skole til voksenopplæring i sørsamisk

Dette er et praktisk muntlig kurs for voksne som kan noe samisk. Deltakerne må påregne noe skriving og lesing.

Kurset ender opp med en frivillig muntlig prøve våren 2019, og med kursbevis utstedt av Grong vg skole.
Informasjon og kursstart 14.desember 2018. Undervisningen planlegges foreløpig fredager kl.08.30-12.00 med studiested Snåsa. Det vil bli to språkbad som går over to dager i løpet av kursperioden.

Opplæringen er gratis.

Påmelding innen 6.desember til:

Gïelem nastedh v/Hanne-Lena Wilks
[email protected]
tlf. 919 15 182

 

Grong videregående skole v/Gro Madla
[email protected]
tlf. 74 17 54 69/930 68 038