Stipend

Fristen for å søke Saemien ektievoete-gïele jïh kultuvre/Enhet for sørsamisk språk og kultur om motiveringsstipend for skoleåret 2017/2018 er 1.oktober 2018.
Dette gjelder elever som har samisk språk i fagkrestsen, eller studier som har relevans for utvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv.

For flere retningslinjer – se på vår hjemmeside under “Nyheter”.