Gærjabæjhkoehtimmie/Boklansering «Gullie-tjååtsele»

Torsdag 20.sept kl.12:00 Boklansering på Åarjel-saemiej skuvle: «Gullie-tjååtsele»

«Trylleshow» av Eldar Alstad

Teater med Marianne Kappfjell: «Staaloe»