Gærjabæjhkoehtimmie/Boklansering “Gullie-tjååtsele”

Torsdag 20.sept kl.12:00 Boklansering på Åarjel-saemiej skuvle: «Gullie-tjååtsele»

“Trylleshow” av Eldar Alstad

Teater med Marianne Kappfjell: “Staaloe”