Snåasen tjïelte-Snåsa kommune, 10 år som samisk forvaltningskommune

Onsdag den 19.september:

Fagdag, Snåsa Hotell – påmelding; [email protected]

Snåasen tjïelte – Snåsa kommune, 10 år som samisk forvaltningskommune

09:00-09:15        Åpning v/ordfører Tone Våg

09:15-10:00        Tospråklighetsmidlene-muligheter og formelle krav, v/Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametinget

10:00-10:15        Kaffe

10:15-11:00        Språkets verdi, stipendiat David Kroik

11:15-12:00        Lunsj

12:00-12:45        Det samiske samfunnet og institusjoners rolle i språkarbeidet,

v/direktør Sàmi allaskuvla, Johan Ailo Kalstad

12:45-13:20        «Mov gïele – mov jieluve», v/Anita Dunfjeld Aagård

13:20-13:30        Pause

13:30-14:15        Ti år som forvaltningskommune – veien videre, v/rådmann Truls Eggen

14:15-14:45        Oppsummering og vel hjem