Åarjel-saemiej skuvle 50 år

Tirsdag den 18.september:

13:00     Åpning av Jubileumsutstilling om Åarjel-saemiej skuvle på Saemien Sijte

Kulturelt innslag v/skoleelever

Enkel servering

 

Onsdag den 19.september:

Fagdag, Snåsa Hotell – påmelding; [email protected]

Snåasen tjïelte – Snåsa kommune, 10 år som samisk forvaltningskommune

09:00-09:15        Åpning v/ordfører Tone Våg

09:15-10:00        Tospråklighetsmidlene-muligheter og formelle krav, v/Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametinget

10:00-10:15        Kaffe

10:15-11:00        Panelsamtale med Malin Sandvik Wilks, Johan Martin Stenfjell, Jon Anta Eira-Åhren og Anna Cicilie Somby, ledet av Britt Sparrock

11:15-12:00        Lunsj

12:00-12:45        Det samiske samfunnet og institusjoners rolle i språkarbeidet,

v/direktør Sàmi allaskuvla, Johan Ailo Kalstad

12:45-13:20        «Mov gïele – mov jieluve», v/Anita Dunfjeld Aagård

13:20-13:30        Pause

13:30-14:15        Ti år som forvaltningskommune – veien videre, v/rådmann Truls Eggen

14:15-14:45        Oppsummering og vel hjem

 

Torsdag den 20.september:

12:00                     Nylansering av boka «Gullie-tjååtsele» på Åarjel-saemiej Skuvle

“Trylleshow” av Eldar Alstad

Teater: «Staaloe»

13:00 -15:00       Suaaja maanajgiertie, åpent for besøkende

15:00- 17:00       Åarjel Saemiej Skuvle, åpent for besøkende.

19.00                     Bokslipp på Saemien Sijte;

“Aerpiemaahtoe – Åarjelsaemien duedtie baakoeh”. Duedtietermer

 

 

Fredag den 21.september:

11:00-   Åpent internat, kaffeservering

13:00     Offisiell markering på Åarjel-saemiej skuvle;

Kulturelt innslag med barna på skolen

Velkommen og tale v/ordfører Tone Våg

Tale fra Sametinget v/sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

Skolens historie og framtid v/ rektor Hans Lindberg

Kulturelt innslag

Mulighet for å besøke Åarel-saemiej skuvle, Internaate, Suaja maanagïerte

Servering ved Internatet

19:00     Festmiddag på Snåsa Hotell

Kulturelle innslag og gjerne spontantaler!

Festmiddag spanderes av Åarjel-saemiej skuvle ved påmelding innen 17.september til [email protected], merk. Jubileum

OBS!OBS!
Konsert og fest med Kevin Boine er flyttet fra fredag til lørdag!

17:30                     Konsert med Kevin Boine, Snåsa samfunnshus

Barn u/16 år: 100,- Fra 16 år: 200,-   Hel kveld: 300,-

Restaurant og salg av mat fra kl. 17.00

21:00 – 01:00     Konsert med Kevin Boine + Børge Rømma og Becca, Snåsa samfunnshus
Restaurant
Inngang: 200,- Aldersgrense 16 år

 

Lørdag den 22.september:

Språkseminar på Snåsa Hotell:

10:00     «Mov gïele – mov jieluve», ved Anita Dunfjeld Aagård

10:45     Sockenlappar och deras (sydsamiska) språk i mellansverige på 1700-talet, Lars-Gunnar Larsson, professor emeritus i finsk-ugriska språk, Uppsala universitet.

12:00     Sockenlappar och andra samer i Mellansverige – Ohtsedidh prosjektet, Ewa Ljungdal- arkeolog på Gaaltjie, Östersund.

13:15     Lunsj spanderes på seminardeltakere

 

Aktiviteter ved Åarjel-saemiej skuvle:

09:30 – 13:00     Aktiviteter for de minste barna opp til ca.8 år, lunsj

                Teater «Staaloe», bokbussen

12:00 – 14:00      Dansekurs; «sydisdans» Eva Bendikke Jåma m.fl.

14:00                  Lassokonkurranse i alle aldre

Premiering

Arr. Samisk Idrettsforbund

21:00-01:00       Pubkveld med Dj på Snåsa Hotell

 

 

Søndag den 23.september:

11.00     Gudstjeneste i Snåsa kirke, norsk/samisk;

Innsetting av ny prest
Markering av 50-årsjubileet for Åarjel-saemiej skuvle

 

Overnatting: Snåsa Hotell: [email protected] , merk med Jubileum
alt. [email protected]