TJAKTJEN TJÅANGHKOE 2017

Den 28.-30. september 2017 arrangeres Tjaktjen Tjåanghkoe og sørsamisk høstfestival for femte gang. Arrangementet inngår som en del av markeringen av Tråante 2017. Innholdet blir som tidligere: seminar, utstillinger, workshops, duedtiemarked, konkurranser, musikk, mat og fellesskap.

Høstfestivalen «Tjaktjen Tjåanghkoe» setter fokus på sørsamisk språk og kultur. Festivalen har en god sammensetting av kulturelt og faglig innhold. Årets fagseminar har tittelen “Vår kamp – et folks framtid». Seminaret belyser rettighetsspørsmålet fra ulike innfallsvinkler. Landrettigheter er høyst relevant med tanke på det forestående arbeidet med SRU II og sett i relasjon til de overhengende trusler om arealinngrep i Sàpmi.

Parallellt med seminaret arrangeres en egen ungdomskonferanse. Det vil blant annet bli ekskursjon til Fosen reinbeitedistrikt, hvor anleggsarbeidet for Europas største vindkraftverk har påbegynt.

Det sørsamiske språket vil gjennomsyre hele arrangementet og det vil være egne aktiviteter knyttet til språk og litteratur.

Vi håper mange vil sette av helgen og ta turen til Snåsa og Tjaktjen Tjåanghkoe.

Programmet oppdateres fortløpende her

Kontakt: Eva Anette Wilks tlf: 94 01 70 29

Epost: [email protected]