Helseseminar

Velkommen til det årlige seminaret på
Snåsa Hotell, 27. September-2017 med tema
“Hverdagsrasisme
Er dette noe som skjer i dag?”

Program for dagen:
Kl: 08:30 09:00        Registrering, kaffe og rundstykke
Kl: 09:00-09:15        Velkommen til Snåsa v/Ordfører Tone Våg
Kl: 09:15-10:00     «Hvem eier historien»
                                Historiker Birgitta Fossum
Kl: 10:00-10:15        Benstrekk- Frukt
Kl: 10:15-11:00     Forts. Historiker Birgitta Fossum «Hvem eier historien»                              Inkl. tid til spørsmål/diskusjon
Kl: 11.00- 12.00       Lunsj – Buffet
Kl: 12:00-12:45       Anne Silviken og Elisabeth Gerhardsen, SANKS:
                           «Når spor etter krenkelser går i arv»
Kl: 12:45-13:00       Benstrekk
Kl: 13:00-13:45       Forts. Anne Silviken og Elisabeth Gerhardsen, SANKS:
                           «Når spor etter krenkelser går i arv»
                               Inkl. tid til spørsmål/diskusjon
Kl: 13:45-14:00       Benstrekk – kaffe
Kl: 14:00-14:30       Brukerstemme: Ina Theres Sparrok,
23 år gammel reineier fra Voengel Njarke reinbeitedistrikt
Kl: 14:30-15:00       Refleksjon, spørsmål og avslutning

Seminaret er gratis og åpent for alle, reiseutgifter og evt. overnatting må påregnes av den enkelte.

Påmelding via denne linken innen 20. september 2017:
https://snasa.kommune.no/sd/skjema/SKO019/Pmeldingsskjema_til_hstseminar

HJERTELIG VELKOMMEN!

Program seminar Snåsa 27 september 2017 pdf