Stipend

Saemien ektievoete-gïele jïh kultuvre/Enhet for sørsamisk språk og kultur gir motiveringsstipend til elever som har samisk språk i fagkrestsen, eller studier som har relevans for utvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Retningslinjer for stipendutdeling:
– bostedsadresse i Snåsa kommune
– fast ansatt i Snåsa kommune

Stipend for elever i videregående skole:
– samisk språk i fagkretsen
– fag som tar utgangspunkt i samisk kultur. F.eks. duedtie, reindrift
– søknaden må dokumenteres med karakterutskrift
– stipendandel kr 5000,-

Stipend for elever på Høgskole/universitet:
– samisk språk i fagkretsen
– studier som har relevans for utvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv, der  man i løpet av studiene har fag/innleveringer med karaktervurderinger som tar utgangspunkt i samiske samfunnsforhold
– søknaden må dokumenteres med karakterutskrift
– stipendandel under 30 studiepoeng kr 5000,-
– stipendandel over 30 studiepoeng kr 10 000,-

Søknaden sendes til :
Ektievoete åvhtege saemien ektievoete-gïele jïh kultuvre/Enhetsleder for sørsamisk språk og kultur
Inger Marit Eira-Åhren
Sørsivegen 6
7760 Snåsa
mail: [email protected]
tlf: +47 962 28 758