Drone-kurs

Drone-kurs!
Enhet for sørsamisk språk og kultur og Gïelem nastedh arrangerer Drone-kurs i Snåsa/omegn den 15.-16.juni. Målgruppen er menn, og de som bor i Snåsa har tidligere fått invitasjon. Det er nå noen få plasser ledige, så er du interessert ta kontakt med
Britt Sparrock tlf. 94844401,
mail: [email protected]. Først til mølla!