Tråante 2017

Traante2017_sentrert_rgb_200-150x145Aktesne Gïeleaernine, Raavrevijhkesne, öörnebe bussem Tråantese govten 6.biejjiem jis jieneb goh 8 almestjh dåeriedie.
Bieljelh åvtelen tsiengelen 30.b. ts. 12.00:

Det blir arrangert felles busstur til Trondheim 6.februar forutsatt det er mer enn 8 person er som melder seg på.
Påmelding innen 30.januar kl. 12.00:

Gïeielaernie skriver:
Tråante 2017
Samisk avdeling (Røyrvik) setter opp buss til Trondheim
6 februar, forutsatt at det er minimum 8 personer påmeldte.
Det blir dagstur. Avgang fra Røyrvik meddeles seinere.
200,- / person tur og retur.
Påmelding innen 30 januar kl. 12.00 til
Berit Ellen 74336341 eller Marie 74336382.