Temakvelder, sløyd

I samarbeid med Duodjeinstituhtta – region sør og Saemien sijte arrangerer Gïelem Nastedh tema-kvelder om sløyd.

Disse vil samkjøres med de samiske sløydkveldene Duodjeinstituhtta holder på Saemien sijte hver onsdag fra 18:00 til 21:00.

27 april 2016: – Guktie gierkie-værjoem virhkiedidh

18 mai 2016: – Sampele/bupmie darjodh

8 juni 2016: – Ïebnh vætnojde vedtjedh

13051609_1198800676805610_5337520023331552008_n

13094249_1332699073411246_893932198215107160_n