Sïjhth åarjelsaemien gærjah lohkedh?

Vil du lese bøker på sørsamisk? Gïelem nastedh er utgiver for en rekke barnebøker sørsamiske løsteksterpå sørsamisk, mange av disse i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek. Noen av disse bøkene er løse oversettelser som kan klippes og limes inn over original-språket.

Bøkene kan kjøpes på Saemien Sijtes nettbutikk: www.saemiensijte.no.

Løse oversettelser kan lastes ned gratis her: http://fylkesbiblioteket.ntfk.no/?a=12136