Gïelebiesie jiengesne

Gïelem nastedh jih saemien gïelen jih kultuvren ektievoete Suaja maanagïerte bööri jïengesne håagkodh/gïelebiesie!

Gïelem nastedh og enhet for samisk språk og kultur inviterte Suaja maanagïerte på isfiske/språkbad i april. Vi hadde en fantastisk dag!

12973336_586247251549994_6485699179629506773_o 12998260_586247008216685_581493196774342448_o