Gæjsa-kuvsje, guvvieh

Bilder fra kurset vi arrangerte en helg i november 2015. Nils Arvid Westerfjell var kurs-holder og vi fikk lære oss hvordan man lager en “Gæjsa”

gæjsa 1155

Nils Arvid viser forskjellige kløvkurver og forklarer fremgangsmåten

 

gæjsa 1312

Alle kursdeltagerne Nils p. Joma, Brita Evelina Olofsson, Brita Wilks, Naina Helen Jåma Wigdahl, Ele Kristina Utsi, Nils Arvid Westerfjell, Nils Ove Gustavsson og Hanne Lena Wilks

gæjsa 1169

Brita lager hull for skrustikkene i forma sin

gæjsa 1174

Materialet

gæjsa 1197

Elle former planken

gæjsa 1219

Evelina og Nejla høvler æmne

gæjsa 1234

Brita og Nils Arvid Westerfjell forbereder planken til “damping”

gæjsa 1244

Nejla og Naina Helen former planken rundt formen

gæjsa 1249

Naina Helen fester planken til forma med skrustikker

gæjsa 1322

Det borres hull

gæjsa 1318

Med ferdig hull og beslag

gæjsa 1320

Pusses, formes og graveres

gæjsa 1337

Brita Wilks smører treverket med tjære

gæjsa 1349