Gïele-kafé, Språk-kafé

Gïele-kafé, Gïelem nastedh

Om ikke lenge vil det arrangeres gïele-kafé igjen!

Gïele-kafé er en uformell språkarena hvor man kan treffes for å snakke samisk sammen, lytte, være sosial og drikke kaffe/te med “nåkka attåt”.

Noen ganger vil det være enkle aktiviteter. For eksempel spill-kvelder, fortellerstund eller tema-kveld. Om du har ønsker/forslag til tema-kveld eller aktivitet; tips gjerne Naina Helen.

Målet er å arrangere gïele-kafé regelmessig. I begynnelsen vil det være to ganger i måneden, som i forkant vil bli annonsert på sosiale media.

Det vil komme mer informasjon når lokale og tidspunkt er spikra.

Vi sees der!

Les mer her: https://gielemnastedh.no/giele-kafe-sprak-kafe