Stipend for elever med samisk i videregående skole

Elever i videregående skole kan nå søke stipend hos Sametinget.
Fristen er 31.03.16.

Hvem kan søke om stipend?

  • Heltidselever i videregående skole som har samisk språk i fagkretsen.
  • Deltidselever i videregående skole som har samisk språk i fagkretsen.
  • Elever i videregående skole som har opplæring i samisk via fjernundervisning.

Stipendet gis til elever som tar samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

Personer som mottar stipend, må være heltidselever eller deltidselever ved et offentlig godkjent lærested i Norge, godkjent for utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning.

Personer som er norske statsborgere, eller som har rett til å registrere seg som norsk statsborger og er tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige og Finland og som har rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge, kan også søke om stipend. Disse elevene må sende inn tilleggsinformasjon fra faglærer om hvilket nivå opplæringen tilsvarer iht. Sametingets regelverk; samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

Søknadsfrist:

Søknadene for skoleåret 2015/16 kan sendes inn fra 18.01.16 til 31.03.16.  Søknadene blir behandlet fortløpende. Søknader sendt etter 31.03.16 blir ikke behandlet.

Beregningsregler

– Det ytes kr 7 500 til elever som har samisk som førstespråk.
– Det ytes kr 5 500 til elever som har samisk som andrespråk.
– Det ytes kr 3 000 til elever som har samisk som fremmedspråk.

Andre opplysninger:

– Sametinget har nå elektronisk søknadsskjema for stipendet. Søkeren må derfor  logge seg inn via ID-porten for å fylle ut skjemaet. Dersom søkeren er under 18 år, må søknaden sendes inn via ID-porten til en foresatt.

– Søknad om stipend må være utfylt på søknadsskjema fastsatt av Sametinget.

Ved behandling av søknaden vil Sametinget ta kontakt enten med gjeldende skole eller fylkeskommunen for å få bekreftelse på at søker er heltids- eller deltidselev som har hatt og fremdeles har samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk skoleåret 2015/16.

Søknadsskjema og mer info finner du på www.sametinget.no