Prosjektleder

Prosjektleder

Vi søker en prosjektleder som kan jobbe med «Min første bok» med utgangspunkt i sørsamisk språk og kultur. Boka skal være på sørsamisk, og skal bl.a. inneholde samiske rim og regler, sagn og eventyr, sanger etc. Prosjektlederen må kunne jobbe selvstendig og målrettet etter tidsplan og starte opp omgående. Vi søker en person med kunnskap i sørsamisk, både skriftlig og muntlig. Helst med tidligere erfaring med produksjon av bøker.

Prosjektbeskrivelse:
Produktet skal bli «Min første bok»  med utgangspunkt i sørsamisk språk og kultur, med tilhørende CD med sørsamiske barnesanger.
Målgruppen er i første hånd småbarnsforeldre, men også andre interesserte.
Prosjektarbeidet vil bestå av innhenting av informasjon, produsere materialet på sørsamisk, og utforming av boken i samarbeid med en designer/grafiker. Det vil være en referansegruppe som vil bistå med arbeidet.

Lønn etter avtale.

Tidsplan:
– Oppstart av prosjektet juni 2015
– Innhenting av materiale juni -oktober
– Bearbeiding av materialet, grafikk og design oktober-november
– Innhold klart november
– Korrektur
– Trykking 10. desember
–  Distribusjon februar

Søknad sendes til:

Hanne-Lena Wilks
Biejjieladtje åvhtege gïelejarngesne/ Daglig leder språksenteret Gïelem nastedh Herredshuset
7760 Snåsa
mail: [email protected]
Tlf.: +47 919 15 182

Søknadsfrist 1.juni 2015